Correspondentieadres
 

 
 
Wijze van betaling:

Ik ga akkoord met automatische
incasso van IBAN rekeningnummer *ten name van *Het abonnementsgeld wordt bij automatische incasso vooruit per maand geïnd.
 
Ik verklaar akkoord te gaan met de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden van de Stichting CAI Bleiswijk.